Kam směřuje péče o karcinom prsu

Abstrakt

Vycházející číslo Rozhledů v chirurgii je zaměřeno na karcinom prsu a jeho léčení. V tomto úvodníku se nelze vyhnout krátkému ohlédnutí a hodnocení dosavadní péče o ženy s karcinomem prsu, ale především je třeba zhodnotit současnou situaci a její předpokládaný vývoj v nejbližší budoucnosti...

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.4.%25p
PDF