Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice onemocnění gastrointestinálního traktu − literární přehled a vlastní zkušenosti

Marek Kollár, Jana Krajčíová, Rastislav Husťák, Jana Malušková, Martin Kment, Zuzana Vacková, Julius Špičák, Jan Martínek

Abstrakt

Úvod: Konfokální laserová endomikroskopie (CLE) je nová metoda umožňující histopatologickou diagnózu v reálném čase. Aktuálně se využívá tzv. probe-based CLE, kdy je endomikroskopická sonda zavedena k cílové tkáni skrze endoskop či cholangioskop nebo jehlu.
Metoda: CLE zobrazuje epiteliání a subepiteliální struktury při 1000násobném zvětšení v jakékoliv části trávicího traktu. Výhodou ve srovnání s klasickou histopatologií může být okamžitá diagnóza a vyšetření mnohem větší plochy oproti standardním biopsiím. Slibnou úlohu může CLE hrát u lézí biliárního systému, kde standardní odběr vzorků často nepřináší kvalitní vzorky tkáně umožňující spolehlivou diagnózu. CLE může mít i slibný potenciál při histologické verifikaci lézí slinivky břišní či submukózních útvarů GIT, kde se CLE používá společně s jehlou určenou k aspiraci tkáně při endosonografii. CLE je možné využít i mimo gastrointestinální systém, např. v pneumologii, neurochirurgii, ORL a dalších oblastech medicíny.
Závěr: CLE je nadějná diagnostická metoda, v současnosti však nenahrazuje standardní biopsii, která je stále považována za zlatý standard histopatologické diagnostiky. Nevýhodou metody, která brání jejímu většímu rozšíření, je vysoká cena.

Klíčová slova:

Konfokální Laserová Endomikroskopie, CLE, biliární striktury, pankreatické léze, karcinomy jícnu

Stahování

Publikováno

2018-12-15

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení