Úspěšná opakovaná endoskopická pyloromyotomie (re-G-POEM) v léčbě postchirurgické gastroparézy
PDF

Klíčová slova

kazuistika, refrakterní postchirurgická gastroparéza, reG-POEM

Abstrakt

Úvod: Endoskopická pyloromyotomie (G-POEM) je nadějnou, ale stále ještě experimentální endoskopickou metodou používanou v léčbě gastroparézy.
Kazuistika: Popisujeme případ 31leté pacientky s dlouholetou anamnézou zažívacích obtíží a s diagnostikovanou těžkou a refrakterní postchirurgickou gastroparézou v důsledku předchozí fundoplikace, indikovanou pro refluxní chorobu jícnu. V roce 2018 byla provedena první endoskopická pyloromyotomie, která však nevedla k žádanému klinickému efektu. Po přešetření metodou impedanční planimetrie, která prokázala setrvalý pylorospasmus, jsme pacientce navrhli opakování G-POEM. Pacientka souhlasila a druhý výkon byl proveden v únoru 2021 (jednalo se o první re-G-POEM v České republice) s uspokojivým klinickým efektem. Po výkonu došlo i k výraznému zlepšení rychlosti vyprazdňování žaludku měřeno pomocí scintigrafie žaludku.
Závěr: Tato kazuistika poukazuje na možnost provedení opakované endoskopické pyloromyotomie u pacientů s gastroparézou a prokázaným pylorospasmem. Lze pouze spekulovat, zda neúčinnost prvního zákroku byla způsobena neúplnou myotomií (chyba zákroku), nebo potřebou dvojité myotomie, která se v některých centrech standardně provádí.

https://doi.org/10.33699/PIS.2022.101.1.37-41
PDF