Tyreoidektomie u seniorů - má specifika, limity, kontraindikace?

P. Bavor

Abstrakt

Úvod: Incidence tyreopatií v populaci je mezi 6–8 % a její trend má stále stoupající tendenci. S přibývajícím věkem významně stoupá výskyt funkčních a morfologických změn ve štítné žláze. S ohledem na postupné stárnutí populace a výše uvedené se u seniorů tyreopatie začínají považovat za běžná onemocnění.
Metoda: V pětiletém období jsme operovali pro tyreopatii 1638 pacientů. Jednalo se o 1315 žen s průměrným věkem 54,63 roku a 323 mužů s věkovým průměrem 55,95 roku.
Výsledky: V souboru operovaných pacientů jsme retrospektivně porovnávali skupinu seniorů ve vztahu k mladší populaci s ohledem na rozsah operačního výkonu, histologické výsledky a pooperační komplikace.
Závěr: Věk pacienta není kontraindikací k tyreoidektomii, rozhodující je biologický stav nemocného. Indikační kritéria u seniorů by měla být vždy přísnější a jejich nastavení by mělo být posouzeno v širším kontextu přísně individuálně.

Klíčová slova:

tyreopatie, chirurgická léčba, senioři

Stahování

Publikováno

2018-02-05

Číslo

Sekce

Původní práce