Naše technika torakoskopické resekce prvního žebra – kazuistika
PDF

Klíčová slova

resekce prvního žebra
torakoskopie
syndrom horní hrudní apertury
kazuistika

Abstrakt

Úvod: Resekce prvního žebra s cílem uvolnění útlaku neurovaskulárních struktur je standardní chirurgickou léčbou syndromu horní hrudní apertury (TOS). Historicky byl používán otevřený přístup. Cílem tohoto sdělení je prezentace torakoskopického přístupu resekce prvního žebra.
Kazuistika: V tomto roce jsme provedli po sobě dvě operace touto miniinvazivní technikou. Byly použity tři vstupy, laparoskopická kamera s šikmou optikou, grasper, harmonický skalpel, šídlo pro laminektomii a neurochirurgické štípací kleště. První žebro bylo torakoskopicky přerušeno, uvolněno a odstraněno portem.
Závěr: Torakoskopická resekce prvního žebra v léčbě TOS je bezpečná a slibná technika.

PDF