Inkarcerovaná levostranná paraduodenální kýla − kazuistika a přehled literatury
PDF

Klíčová slova

paraduodenální hernie
vnitřní kýla
náhlá příhoda břišní

Abstrakt

Úvod: Levostranná paraduodenální hernie je vnitřní kýla, která vzniká v důsledku anomálního vývoje ve fetálním období. Její uskřinutí reprezentuje neobvyklou příčinu náhlé příhody břišní.
Kazuistika: Autoři v kazuistickém sdělení prezentují případ 39letého muže s akutními bolestmi břicha a zvracením. Pacient v anamnéze uváděl opakované subileózní stavy a Crohnovu nemoc, která byla v dlouhodobé remisi. Provedené CT vyšetření dutiny břišní poukázalo na možnou mechanickou překážku na kličkách tenkého střeva v levém mezogastriu. Operačním nálezem byla uskřinutá levostranná paraduodenální kýla. Kličky tenkého střeva po uvolnění nevyžadovaly resekci a vstup do tzv. Landzertovy fossy byl ošetřen suturou.
Závěr: Levostranná paraduodenální kýla je nejčastěji se vyskytující vrozenou vnitřní kýlou. Při diferenciální diagnostice náhlých příhod břišních je vhodné pomýšlet i na možnost takto raritní diagnózy.

https://doi.org/10.33699/PIS.2022.101.1.46-49
PDF