Laparoskopické ošetření cholecystoduodenální píštěle po spontánní úpravě střevní obstrukce při biliárním ileu – kazuistika a přehled literatury
PDF (English)

Klíčová slova

gallstone ileus
pneumobilia
intestinal obstruction
bilio-enteric fistula
cholecysto-duodenal fistula
laparoscopy

Abstrakt

Biliární ileus je vzácná komplikace žlučových kamenů a je unikátní příčinou střevní obstrukce. Spočívá ve vzniku cholecystoenterické píštěle, přes kterou se žlučový kámen dostane do zažívacího traktu. Spontánní úprava střevní obstrukce při biliárním ileu je extrémně vzácná. Popisujeme případ 71leté pacientky vyšetřené pro čtyřměsíční bolest v pravém hypochondriu. Udávala třídenní anamnézu úplné zácpy a abdominální distenze před dvěma měsíci, která se spontánně upravila. CT vyšetření popsalo pneumobilii. Při explorativní laparoskopii byla zjištěná cholecystoduodenální píštěl, která se ošetřila přerušením, ústí v první části duodena se uzavřelo a byla provedena úspěšná cholecystektomie. Přítomnost pneumobilie u pacienta se žlučovými kameny by mělo vést k podezření na bilioenterickou píštěl. Ve vzácných případech se střevní obstrukce při biliárním ileu vyřeší spontánně. Primární laparoskopické ošetření cholecystoduodenální píštěle je bezpečné a proveditelné v přítomnosti zkušeného laparoskopického chirurga.

https://doi.org/10.33699/PIS.2022.101.1.42-45
PDF (English)