Poranění m. pectoralis major
PDF

Klíčová slova

šlachová poranění, m. pectoralis major, Cordascova klasifikace, Bakova kritéria, kortikální knoflík

Abstrakt

Poranění m. pectoralis major (MPM) patří mezi vzácná svalová poranění. Malá zkušenost a neznalost problematiky tak vede často k přehlédnutí či chybně vedené léčbě. K poranění dochází nejčastěji nepřímým mechanismem při silových sportech, typicky při benchpressu. Z klinického vyšetření je typická porucha přední axilární řasy a přítomný hematom. Po odeznění otoku dále defigurace s medializací svalového bříška. Ze zobrazovacích metod je nejpřínosnější MR vyšetření s důrazem na správně zvolený protokol. Podle Cordascovy klasifikace rozlišujeme distenze, izolované a kompletní ruptury MPM. Nejčastější lokalizací ruptury je oblast muskulo-tendinozní junkce a inzerce. Operační léčba je indikována u izolované kompletní ruptury jedné porce a kompletní ruptury obou porcí m. pectoralis major, především u mladých aktivních pacientů s vysokými funkčními nároky. Operační výkon je vhodné provádět akutně, maximálně do 6 týdnů, kdy lze očekávat nejlepší výsledky. Nejčastější operační technikou je reinzerce svalu pomocí implantátů nebo přímá sutura. U chronických ruptur je pro retrakci svalu často nutné provést rekonstrukční výkon s použitím šlachového štěpu. Výsledky rekonstrukcí jsou dobré, avšak horší než u časného ošetření

PDF