Chirurgická léčba Crohnovy nemoci u dětí v éře biologické léčby
PDF

Klíčová slova

dětská chirurgie, nespecifický střevní zánět, Crohnova choroba, laparoskopie, biologická léčba

Abstrakt

Úvod: Incidence Crohnovy choroby v dětské populaci stoupá a vedle konzervativní terapie vyžaduje i léčbu chirurgickou. Dříve byla chirurgická léčba až posledním krokem po selhání veškeré konzervativní terapie, dnes je standardní součástí komplexní léčby. Chirurgie může vstupovat do léčebného procesu v jakékoliv fázi onemocnění a při správné indikaci, načasování a předoperační optimalizaci dokáže u pacientů vyvolat okamžitou remisi. Na druhé straně při nedostatečné nebo nesprávné předoperační přípravě a indikaci může chirurgická léčba způsobit závažné až život ohrožující komplikace. V éře biologické léčby se spektrum operovaných pacientů mění. Cílem sdělení je shrnutí současných poznatků o vlivu biologické léčby (anti-TNF alpha) na rozvoj pooperačních komplikací u dětí a adolescentů operovaných pro Crohnovu chorobu.
Metody: Předkládáme přehledovou práci čerpající z literatury databází MEDLINE-PubMed a Embase.
Závěr: Podle současných poznatků nebyla nalezena asociace mezi biologickou léčbou v předoperačním období a rozvojem pooperačních komplikací u dětských pacientů. Chirurgická léčba dětských pacientů s Crohnovou chorobou patří mezi standardní modality léčby

PDF