Možnosti využití mezenchymálních kmenových buněk v léčbě nespecifických střevních zánětů − systematický přehled literatury
PDF

Klíčová slova

idiopatické střevní záněty
mesenchymální kmenové buňky
píštěl

Abstrakt

Úvod: Idiopatické střevní záněty jsou onemocnění, jejichž incidence celosvětově stoupá. Navzdory pokroku v konzervativní i chirurgické léčbě významná část pacientů nedosáhne kompletní remise a musí podstoupit opakované operace. Léčba kmenovými buňkami (MSC) představuje novou alternativu imunomodulační léčby.
Metody: Provedli jsme systematický přehled literatury zabývající se použitím mezenchymálních kmenových buněk k léčbě IBD. K jejich vyhledávání byla použita databáze PubMed, zařazeny byly původní studie publikované mezi lety 2015 a 2021.
Výsledky: Nalezeno bylo celkem 80 citací, z nich po výběru bylo do přehledu zahrnuto 21 klinických studií a 47 experimentálních studií.
Závěr: Účinnost MSC v léčbě perianální Crohnovy choroby je přinejmenším srovnatelná se současnými léčebnými metodami. Pozitivní efekt byl rovněž prokázán na zvířecích modelech luminální choroby nebo enterokutánní píštěle. Výsledky po systémovém podání u IBD pacientů jsou zatím nejednoznačné.

PDF