Ultrazvuková diagnostika raritního poranění neosifikovaného dětského skeletu – kazuistika
PDF

Klíčová slova

ultrazvuk, sonografie, zlomenina, dítě, kazuistika

Abstrakt

Prostý rentgenový snímek je standardem pro vyšetření poranění dětského skeletu. Pro zobrazení neosifikovaných, chrupavčitých částí dětského skeletu je ale nedostačující. V naší práci prezentujeme možnosti ultrazvukové diagnostiky na příkladu kazuistiky sedmiletého pacienta se vzácným poraněním neosifikovaného mediálního epikondylu humeru, u kterého byla diagnóza stanovena za pomoci ultrazvukového vyšetření lokte. Na základě tohoto vyšetření byl pacient indikován k osteosyntéze. Vyšetření pomocí ultrazvuku je ideální, snadno dostupnou a pro pacienta nezatěžující metodou k verifikaci skeletálních poranění, která nemohou být diagnostikována pomocí běžných rentgenových snímků, a mělo by být standardní součástí diagnostického algoritmu poranění dětského skeletu při diskrepanci výrazných klinických příznaků s negativním rentgenovým nálezem.

PDF