Kryptogenní hepatocelulární karcinom jako příčina hemoperitonea – kazuistika

Abstrakt

Úvod: Kryptogenní hepatocelulární karcinom je primární zhoubný nádor jater, který vzniká u pacientů bez známek jaterní cirhózy. Mezi jeho závažné projevy patří krvácení do dutiny břišní.
Kazuistika: V naší kazuistice prezentujeme případ 73letého muže s poruchou vědomí a nálezem hemoperitonea na výpočetní tomografii (CT). Při urgentní operační revizi byl jako příčina hemoperitonea nalezen krvácející tumor jater. Byl proveden perihepatický packing. I přes veškerou intenzivní péči však pacient exitoval.
Závěr: Krvácení z/do hepatocelulárního karcinomu (HCC) je závažným stavem s vysokou letalitou. U hemodynamicky nestabilních pacientů je metodou léčby laparotomie s ošetřením krvácení. Nejčastěji v rámci damage control surgery. U stabilních či stabilizovaných pacientů lze volit jiné možnosti léčby.

PDF