Aneuryzma ascendentnej aorty pri lymfoplazmocytárnej aortitíde imitujúca intramurálny hematóm typu A - kazuistika
PDF

Klíčová slova

lymfoplazmocytárna aortitída, ochorenia asociované s IgG4, zápalové ochorenia aorty, intramurálny hematóm aorty

Abstrakt

Úvod: Lymfoplazmocytárna aortitída patrí medzi menej časté príčiny vzniku aneuryzmy hrudnej aorty.
Kazuistika: Prezentujeme prípad pacientky so symptomatickou aneuryzmou pri aortitíde ascendentnej aorty a perikarditíde diagnostikovanej na CT vyšetrení ako akútny intramurálny hematóm. Pacientka podstúpila emergentnú suprakoronárnu náhradu ascendentnej aorty cievnou protézou. Perioperačným nálezom bola aneuryzma so zápalovým zhrubnutím aortálnej steny. Histopatologický obraz zodpovedal lymfoplazmocytárnej aortitíde.
Záver: Prípad demonštruje, že lymfoplazmocytárna aortitída môže symptomatológiou a rádiologickým obrazom viesť k mylnej diagnóze intramurálneho hematómu.

PDF