Redukce průtoku arteriovenózní fistule u pacientů po transplantaci ledviny
PDF

Klíčová slova

redukce průtoku
arteriovenózní fistula
transplantace ledviny

Abstrakt

Úvod: Nejčastější příčina úmrtí pacientů po transplantaci ledviny je kardiovaskulární onemocnění. Vysokoprůtočná arteriovenózní fistula (AVF) zvyšuje srdeční výdej a může se podílet na hyperkinetickém srdečním selhání. Sledování AVF u pacientů po transplantaci není zavedeno. Cílem naší práce bylo ve skupině pacientů po transplantaci ledviny s vysokoprůtočnou AVF provést redukci průtoku AVF ke snížení kardiálního zatížení.
Metody: Byla provedena prospektivní studie u pacientů po transplantaci ledviny, kterým byl před transplantací založen cévní přístup k dialýze. AVF těchto pacientů byla vyšetřena ultrazvukem se zaměřením na průtok AVF a velikost arteria brachialis. V případě, že byla zjištěna vysokoprůtočná AVF, byla v indikované skupině pacientů provedena redukce průtoku.
Výsledky: Bylo vyšetřeno 164 pacientů po transplantaci ledviny, z toho u 24 zjištěna hyperfunkční AVF. Celkem bylo provedeno 16 redukcí průtoku AVF, které vedly k průměrnému poklesu kardiálního indexu o 0,77 l/min/m2. Primární průchodnost rekonstrukcí byla 93,33 % po 12 měsících. U většiny pacientů došlo k subjektivnímu zmírnění dušnosti.
Závěr: Redukce průtoku AVF vede ke zlepšení kvality života pacientů po transplantaci ledviny. Zachování funkční AVF je výhodné především u pacientů již opakovaně operovaných, kde jsou možnosti založení autologních AVF limitované

PDF