Endoskopie a chirurgie

Abstrakt

S velkým potěšením píši svůj první úvodník pro časopis tak významný a tradiční, jakým Rozhledy v chirurgii bezpochyby jsou. Pro mnohé kolegy – chirurgy – jsem možná autor nečekaný, neboť se zabývám gastroenterologií a endoskopií. Gastrointestinální endoskopie však v současnosti představuje novou chirurgickou disciplínu. Výkony, jakými jsou POEM (perorální endoskopická myotomie), endosonograficky navigované drenáže pankreatických kolekcí včetně endoskopické nekrektomie či endoskopická submukózní disekceplošně rozsáhlých časných nádorů trávicího traktu, jsou jen třemi příklady z mnoha jiných výkonů, které jsou svojí podstatou chirurgické...

PDF