Apendikolit ako príčina neskorých komplikácií po apendektómii − kazuistika a prehľad literatúry
PDF

Klíčová slova

apendicitída
laparoskopia
apendikolit
retroperitoneálny absces

Abstrakt

Úvod: Akútna apendicitída patrí k najčastejším náhlym brušným príhodám. Jednou z komplikácii je aj pooperačná tvorba abscesov v peritoneálnej dutine, respektíve v retroperitoneálnom priestore. Za ich vznik sú zodpovedné, okrem iného, aj apendikolity ponechané v peritoneálnej dutine. K ich uvoľneniu z lumenu dochádza predoperačne i počas operácie. Apendikolit, aj s prítomnými baktériami na jeho povrchu, vytvára vhodné miesto pre vznik infekcie.
Kazuistika: Autori prezentujú menej častý prípad retroperitoneálneho abscesu, ktorého príčinou bol retinovaný apendikolit. Nezvyčajným je dlhé obdobie medzi apendektómiou a klinickými prejavmi vyformovaného abscesu. Pacientka sa podrobila operačnej liečbe s evakuáciou abscesu a extrakciou apendikolitu. Pooperačný priebeh bol primeraný, hojenie rany bolo podporené podtlakovou terapiou.
Záver: Počas apendektómie je nutné pamätať na riziko uvoľnenia apendikolitov a na ich úlohu pri infekčných komplikáciách. Je nutná svedomitá revízia peritoneálnej dutiny a tiež dobrá operačná technika. V prípade neúspechu pri lokalizácii apendikolitu dokážu pooperačne pomôcť zobrazovacie metódy.

PDF