Analýza mikrobiálních nálezů z peritoneální tekutiny pacientů s perforovaným peptickým vředem – retrospektivní observační studie
PDF

Klíčová slova

Klíčová slova: perforovaný peptický vřed – kvasinky – citlivost na antimykotika – antimykotická léčba

Abstrakt

Úvod: Peritonitida v důsledku perforace peptického vředu (PPV) je chirurgická náhlá příhoda břišní provázená vysokou letalitou. Součástí předoperačního managementu je i rychlé zahájení širokospektré antibiotické léčby. Cílem studie bylo zhodnotit mikrobiální profil u tohoto typu peritonitidy.
Metody: Retrospektivní observační studie pacientů operovaných pro PPV v období 2015–2020 na I. chirurgické klinice VFN. Analýza mikrobiálních nálezů z peritoneální tekutiny.
Výsledky: Mikrobiální profil peritonitidy v důsledku PPV se poněkud liší od sekundární peritonitidy v důsledku perforace střeva. Charakteristickými jevy jsou vysoká četnost negativních kultivačních nálezů a častý výskyt kvasinek, respektive nízký výskyt anaerobních bakterií. Negativní výsledek kultivace mělo v našem souboru 42 % pacientů. Celkem bylo identifikováno 66 izolátů mikrobiálních původců zahrnujících kvasinky (42,5 %), aerobní grampozitivní bakterie (30,3 %), aerobní gramnegativní bakterie (22,7 %) a anaerobní bakterie (4,5 %). Nejčastějšími kvasinkami byly Candida albicans a Candida glabrata. Všechny kmeny Candida glabrata měly sníženou citlivost na flukonazol a byly rezistentní na itrakonazol.
Závěr: Přestože peritonitida při PPV má většinou komunitní původ, zaznamenali jsme v našem souboru významný výskyt kvasinek se sníženou citlivostí na azolová antimykotika. Volba antimykotického přípravku by měla vždy vycházet ze znalosti aktuální epidemiologické situace

PDF