Současná diagnostika a léčba chirurgických infekcí kůže a měkkých tkání
PDF

Klíčová slova

infekce kůže a měkkých tkání
IKMT
diagnostika
léčba

Abstrakt

Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání jsou bakteriální infekce postihující primárně kůži a měkké tkáně, u kterých je velmi často nutná chirurgická
léčba. Tyto infekce zahrnují celou řadu patologických stavů, od jednoduchých povrchových infekcí, které jsou velmi časté a mají příznivou
prognózu, až po hluboké a velmi závažné nekrotizující infekce, které jsou sice vzácnější, zato však způsobují trvalé funkční postižení a jsou potenciálně
život ohrožujícím stavem. Dokument shrnuje současné poznatky ohledně diagnostiky a léčby těchto onemocnění a prezentuje tak klinikovi
aktuální standardy péče o tyto pacienty v souladu s mezinárodními doporučeními. Zároveň jsou však zohledněna i regionální specifika, takže
předkládaný diagnosticko-terapeutický management pro jednotlivé klinické formy těchto infekcí vždy respektuje i reálnou klinickou praxi v ČR.
Dokument je zpracován na základě konsenzu oslovených odborníků z univerzitních pracovišť napříč celou ČR.

PDF