Retroperitoneálny absces po urgentnej resekcii žalúdka u geriatrického pacienta riešený chirurgickým extraperitoneálnym prístupom – kazuistik
PDF

Klíčová slova

retroperitoneum
absces
chirurgická drenáž

Abstrakt

Retroperitoneálny absces po operáciách orgánov brušnej dutiny a retroperitonea je pomerne zriedkavou, ale vážnou komplikáciou, ktorá vzniká najčastejšie v dôsledku poruchy hojenia v pooperačnom období. Incidencia nie je vysoká, v odbornej literatúre sú prípady uvádzané väčšinou ako kazuistiky s vážnym klinickým priebehom, vysokou morbiditou a mortalitou. Po úspešnej diagnostike pomocou CT vyšetrenia je najdôležitejším faktorom rozhodujúcim o efekte liečby rýchla evakuácia abscesu a retroperitoneálna drenáž, v ktorej sú metódami voľby miniinvazívne, chirurgické alebo rádiologické drenáže. Chirurgická drenáž je uvádzaná ako posledná možnosť pri neúspechu miniinvazívnych metód, ktorá je zaťažená vyššou morbiditou a mortalitou. V našej kazuistike prezentujeme prípad retroperitoneálneho abscesu, vzniknutého ako komplikácia po resekcii žalúdka, ktorý bol po konštatovaní nevhodnosti na rádiologickú intervenciu evakuovaný a drénovaný primárne chirurgicky.

PDF