Ohlédnutí za infekcemi cévních rekonstrukcí na chirurgické klinice v Plzni

Abstrakt

Úvod: Infekce cévních rekonstrukcí je vzácná, ale závažná komplikace v cévní chirurgii, spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Včasná diagnostika infekce cévní rekonstrukce je důležitá pro správnou a včasnou chirurgickou a antibiotickou léčbu, která zlepšuje výsledek. Taktika a technika operačního řešení infekcí cévních rekonstrukcí se za poslední dvě dekády změnily a tento trend lze pozorovat i v naší retrospektivní studii.
Metody: Retrospektivní analýzou jsme vyhodnotili skupinu nemocných s protetickými cévními rekonstrukcemi založenými na chirurgické klinice FN v Plzni v období 2003–2021. V analyzovaném 19letém období jsme z celkového souboru 2090 založených periferních bypassů řešili 23 infikovaných cévních rekonstrukcí a z celkového souboru 1940 centrálních rekonstrukcí na břišní aortě a v pánevním řečišti řešili 27 infikovaných rekonstrukcí.
Výsledky: Incidence infekcí periferních cévních rekonstrukcí v období 2003–2021 na našem pracovišti dosáhla 1,1 % s časnou mortalitou 8,7 % a centrálních cévních rekonstrukcí za stejné časové období 1,4 % s časnou mortalitou 33 %.
Závěr: Výsledky naší retrospektivní studie jsou srovnatelné se zkušenostmi jiných pracovišť prakticky ve všech parametrech. Shodně naše pracoviště přešlo na in situ náhrady explantovaných rekonstrukcí a potvrzujeme dobrou zkušenost se stříbrem impregnovanými protézami

PDF