Cholangiocelulární karcinom z pohledu patologa

Abstrakt

Cholangiocelulární karcinom je relativně vzácný maligní nádor vycházející z biliárních epitelií, který může vznikat v intra- i extrahepatálních žlučovodech, ve žlučníku a ve Vaterské ampule. Tento přehledový článek se věnuje problematice cholangiocelulárního karcinomu z pohledu histopatologa. Kromě shrnutí základních morfologických, imunohistochemických a molekulárně genetických charakteristik jednotlivých typů cholangiokarcinomu a prekancerózních lézí se zaměřuje na problematiku peroperačních biopsií a na změny v aktuálním 8. vydání TNM klasifikace. Součástí sdělení je makroskopická i mikroskopická obrazová dokumentace z naší praxe a přehled recentní literatury

PDF