Benigní stenóza společného žlučovodu po Roux-Y gastrektomii
PDF

Klíčová slova

Klíčové slova: benigní stenóza společného žlučovodu, choledochoduodenostomie, píštěl pahýlu duodena

Abstrakt

Prezentujeme kazuistiku 60leté pacientky s anamnézou subtotální resekce žaludku s rekonstrukcí pasáže Roux-Y kličkou, u které byla s odstupem pěti let diagnostikována benigní stenóza společného žlučovodu. Možnosti endoskopie a intervenční radiologie k sanaci žlučových cest v pooperačně změněném terénu proximální části trávicího traktu byly omezené. Po jejích neúspěšných pokusech byla pacientka indikovaná k chirurgické intervenci – biliodigestivní anastomóze. Pooperační průběh byl významně komplikován krvácením a vytvořením žlučové i kolické píštěle. S odstupem času byl nalezen migrovaný drén v tenkém střevě, který byl příčinou zánětlivých změn a nekompletní obstrukce tenkého střeva. Zvýšený intraluminální tlak ve střevních kličkách bránil hojení anastomózy a byl hlavní příčinou komplikací

PDF