Laparoskopická chirurgie v České republice – (dez)informace o stavu?

Abstrakt

Laparoskopická chirurgie existuje v České republice již třicet let. Na počátku 90. let se v našich zemích podařilo zachytit překotný nástup nové operační techniky.
Spektrum výkonů se rychle rozšiřovalo, počty laparoskopických operací narůstaly a Česká republika byla vnímána jako země s moderní chirurgií...

PDF