Akutní apendicitida v supraumbilikální hernii
PDF

Klíčová slova

apendix
apendicitida
hernie

Abstrakt

Klinický obraz akutní apendicitidy jako nejčastější náhlé příhody břišní ovlivňuje poloha apendixu. Při atypické poloze mohou být obvyklé příznaky změněné nebo mohou zcela chybět. Hernie v jizvě je nejčastější pozdní komplikací nitrobřišních operací. Nejčastějšími strukturami lokalizovanými ve vaku hernie jsou omentum, kličky tenkého nebo tlustého střeva. Výjimečně dochází i k herniaci dalších orgánů, jako je např. apendix. Při inkarceraci může dojít k infarzaci až gangréně herniovaných orgánů. V naší kazuistice prezentujeme 59letého pacienta, který byl indikován k operaci pro známky inkarcerované hernie v místě portu po předchozí bilaterální laparoskopické operaci tříselné kýly. Předpokládaným obsahem byla infarzovaná střevní klička, ale při operaci byl překvapivým nálezem apendix s akutním zánětem. Vzhledem k zánětlivému terénu je potřeba zvýšeně dbát na sanaci zánětlivého procesu v oblasti inkarcerované hernie. Tato kazuistika ukazuje raritní formu akutní apendicitidy s atypickou lokalizací v jizvě po laparoskopickém portu. Námi uvedená kazuistika prezentuje vzácnou kombinaci dvou různých náhlých příhod břišních

PDF