Inflamatorní kloakogenní polyp u adolescenta – kazuistika a přehled literatury
PDF

Klíčová slova

children
inflammatory cloacogenic polyp
mucosal prolapse
rectal bleeding
transanal endoscopic microsurgery
děti
inflamatorní kloakogenní polyp
slizniční prolaps
krvácení z konečníku
transanální endoskopická mikrochirurgie

Abstrakt

Inflamatorní kloakogenní polyp je vzácnou lézí vznikající v zona transitionalis analis. Většinou se chová benigně, ale jsou známy i vzácné případy maligní transformace. Nejčastěji se objevuje u dospělé populace mezi čtvrtou a šestou dekádou, nicméně jej můžeme nalézt i u dětí a adolescentů.
Mezi nejčastější příznaky patří krvácení z konečníku a změna defekačního stereotypu, ale část pacientů může být i asymptomatická. Léčba spočívá v odstranění metodou transanální endoskopické mikrochirurgie s následnou péčí o měkkou stolici. Předkládáme popis případu 14letého pacienta s intermitentním krvácením z konečníku, u nějž byla nalezena polypózní léze při vyšetření per rectum. Suspektní léze byla při rektosigmoideoskopii odstraněna metodou transanální endoskopické mikrochirurgie a histologicky byla stanovena diagnóza inflamatorního kloakogenního polypu.
V dalším období byl pacient již bez obtíží. Sdělením chceme upozornit na tuto vzácnou nosologickou jednotku a zdůraznit, že v diferenciální diagnostice krvácení z rekta u všech věkových kategorií by měl být inflamatorní kloakogenní polyp brán v potaz.

PDF