Brániční kýla po radiofrekvenční ablaci jaterního nádoru, kazuistika a literární přehled
PDF (English)

Klíčová slova

radiofrequency ablation
diaphragmatic hernia
liver tumors
postoperative complications
hepatocellular carcinoma

Abstrakt

Úvod: Radiofrekvenční ablace představuje efektivní řešení neresekovatelných primárních a sekundárních jaterních nádorů. Existují zprávy o některých závažných komplikacích, mimo jiné o brániční kýle. Brániční kýla neboli diafragmatická hernie označuje stav, kdy dochází k vytlačování břišních orgánů do dutiny hrudní v důsledku defektu bránice. Obvykle se rozděluje na vrozenou a získanou. Brániční kýla po RFA je vzácnou komplikací.
Kazuistika: Pacient (muž, věk 62 let) se známou cirhózou jater na podkladě infekce virem hepatitidy C se po čtyřech měsících od RFA z důvodu jaterního nádoru v segmentu VIII dostavil na pohotovost s generalizovanou bolestí břicha a zvracením. Výpočetní tomografie prokázala přítomnost břišní kýly se strangulací terminálního ilea v hrudníku. Byla provedena urgentní laparotomie s resekcí segmentu ilea a vytvořením dvouotvorové ileostomie. Pacient byl propuštěn v dobrém stavu, jakmile toleroval orální příjem stravy.
Závěr: Radiofrekvenční ablace je efektivní modalitou managementu primárních a sekundárních jaterních nádorů. Přes bezpečnost tohoto výkonu mohou v důsledku působení tepla a přidruženého celkového stavu pacienta nastat některé komplikace. Byla popsána řada metod k omezení tepelného poškození. Vzácnou komplikací po RFA je brániční kýla. Její projevy mohou být matoucí a projevit se může již po měsíci od provedení RFA. Diagnostika vychází zejména z výpočetní tomografie. Standardním přístupem je urgentní chirurgické řešení

PDF (English)