Od diagnostiky a léčby ke zdraví, chirurg by neměl stát opodál

Abstrakt

České zdravotnictví udělalo v několika posledních desetiletích velký pokrok. Dnešní možnosti diagnostiky a léčby jsou nesrovnatelně lepší, než tomu bylo například před 30 lety. V chirurgii se už i v naší republice stává robotický výkon standardem pro některé indikace. Klinické protokoly využívají nejmodernější diagnostické a terapeutické technologie. PET/CT či imunohistochemie v diagnostice, moderní ozařovače a cílená biologické léčba jsou pak běžně dostupné všude tam, kde potencují výsledky operací pro malignity...

PDF