Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou v kombinaci s endoskopií jako léčebná modalita u algické obstruktivní chronické pankreatitidy − kazuistika
PDF (English)

Klíčová slova

chronická pankreatitida
litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
wirsungolithiáza
endoskopie

Abstrakt

Chronická pankreatitida (ChP) je vážným onemocněním, které výrazně ovlivňuje kvalitu života a může mít závažné dlouhodobé následky, jako jsou karcinom pankreatu nebo sekundární diabetes mellitus. Asociovaná exokrinní insuficience pankreatu vede k malnutrici s váhovým úbytkem, nicméně hlavním příznakem pacientů s ChP jsou abdominalgie, které jsou často velmi silné. Pokud v léčbě bolesti není úspěšná primární farmakologická terapie (substituce pankreatických enzymů, analgetika), může být CP řešena endoskopicky, pomocí litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (ESWL – extracorporeal shockwave lithotripsy), jejich kombinací či chirurgicky. Zde prezentujeme případ pacienta s algickou obstruktivní ChP, u kterého jsme stav úspěšně řešili kombinací litotrypse extrakorporální rázovou vlnou a endoskopie

PDF (English)