Doktorský studijní program v biomedicíně - obor Experimentální chirurgie

Abstrakt

K reorganizaci postgraduálního vzdělávání docházelo již od devadesátých let. Cílem bylo a je vytvořit podobný model, jako je na univerzitách a fakultách západních zemí. Pro chirurgické obory byl na většině univerzit v České republice akceptován model vzdělávání v rámci oboru Experimentální chirurgie

PDF