Mikrobiologie v chirurgii

Abstrakt

Úzký vztah chirurgie a mikrobiologie je patrný již ze samotné historie obou oborů. Lékařská mikrobiologie je sice nepoměrně mladší obor, který vznikl až ve druhé polovině 19. století, ale hned u svého zrodu ovlivnila mikrobiologie zásadním způsobem i další vývoj chirurgie. Za zakladatele lékařské mikrobiologie jsou považováni pánové Louis Pasteur (francouzský biolog a chemik) a Robert Koch (německý lékař). Právě mikrobiologickými objevy Louise Pasteura a Roberta Kocha o bakteriální etiologii zánětu a infekčních chorob byl inspirován anglický chirurg Joseph Lister, který začal používat karbolovou kyselinu k aktivnímu usmrcování bakterií ve vzduchu i v ráně

PDF