Chirurgie a chronická pankreatitida

Abstrakt

Chronická pankreatitida je zánětlivé onemocnění pankreatu způsobující fibrózu a nevratné změny jak morfologické, tak funkční; jak exokrinní, tak endokrinní. Průběh chronické pankreatitidy je velmi obtížně předvídatelný. Stejně tak je obtížná skutečně přesná a věrohodná kategorizace té které pankreatitidy u konkrétního pacienta. Ještě obtížnější je pak motivace (a její udržení) pacienta s chronickou pankreatitidou k účasti na vlastní léčbě. Naše mediky stále učíme, že pankreatitida jak akutní, tak chronická není ve své podstatě povětšinou chirurgické onemocnění a možnosti chirurgické léčby se zužují do oblasti léčby komplikací, do oblasti léčby nádorového onemocnění v terénu chronické pankreatitidy a do oblasti úporných skutečně bolestivých forem chronické pankreatitidy nereagujících na jakoukoliv konzervativní léčbu bolesti...

PDF