Náhlé příhody břišní v onkochirurgii

Abstrakt

Úvod: Náhlé příhody břišní představují naléhavé situace vyžadující od chirurga rychlou a správnou diagnostiku i léčbu. Zahrnují široké spektrum diagnóz a týkají se všech věkových skupin. U nemocných, u nichž náhlé příhody břišní souvisejí s onkologickou diagnózou, je situace často modifikována rozsahem a pokročilostí základního onemocnění.
Metody: Metodou retrospektivní studie byl analyzován soubor nemocných přijatých do Masarykova onkologického ústavu s klinickým obrazem náhlé příhody břišní v letech 2011–2017.
Výsledky: V sedmiletém období bylo operováno celkem 601 nemocných, ve 43 % případů pro obstrukci pasáže gastrointestinálního traktu, ve 33 % pro známky zánětlivého nitrobřišního postižení a v 17 % pro krvácení. Pouze necelá 4 % ze všech nemocných náhlou příhodou břišní bylo operováno pro akutní appendicitidu nebo cholecystitidu.
Závěr: Problematika náhlých příhod břišních u onkologicky nemocných je diametrálně odlišná od běžné populace, a to především zastoupením příčin náhlých příhod břišních, kde dominují obstrukce trávicí trubice.

PDF