Týrání novorozence – nutnost odborného povědomí o tomto stále častějším společenském problému
PDF (English)

Klíčová slova

týrání dítěte, novorozenec, radiologie

Abstrakt

Týrání dětí, ať už tělesné, sexuální nebo psychické, představuje zdravotní a společenský problém v celosvětovém i regionálním měřítku. Při vyšetření a diagnostice dítěte s traumatem je nezbytné zvážit jako možnou příčinu traumatu tělesné týrání. Předkládáme kazuistiku novorozené dívenky, která k nám byla předána ze Všeobecné nemocnice s neutišitelným pláčem a zhoršenou mobilitou levé dolní končetiny. Na základě anamnézy, klinického vyšetření a diagnostiky vzniklo silné podezření na tělesné násilí. Pomocí rentgenu a výpočetní tomografie byla potvrzena přítomnost specifických zlomenin a po vyloučení jiných možných příčin byl případ nahlášen příslušným orgánům, které dítě z rodiny odebraly. Vzhledem k nárůstu domácího násilí je nezbytné, aby si byli zdravotníci vědomi nutnosti věnovat zvýšenou pozornost určitým ukazatelům a podle toho jednat. V případě podezření na týrání si takové děti vyžadují multidisciplinární přístup za účasti různých specializací, aby byla minimalizována možnost chyby při stanovení konečné diagnózy.

PDF (English)