Centralizace a praxe

Abstrakt

Proces specializace a koncentrace činností běží v chirurgii odedávna a dosud. Někdy s rozvojem technologií, nových společenských potřeb i proměn světa kolem akceleruje. Kardiochirurgie, neurochirurgie, chirurgie transplantační, dětská, cévní, hlavy a krku a další se nám už dříve vydělily a zároveň spontánně i v různé míře centralizovaly. Lépe řečeno koncentrovaly do míst s kapacitami, požadavky a poptávkou doby...

PDF