Chirurgické řešení hyperparathyreózy při lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska v oblasti mediastina
PDF

Klíčová slova

primární hyperparathyreoza, příštítná tělíska, thymus, thymektomie, roboticky asistovaná chirurgie

Abstrakt

Nejčastější indikací k chirurgickému řešení patologie příštítných tělísek je primární hyperparathyreóza, kdy je exstirpace patologicky změněného příštítného tělíska se zvýšenou produkcí parathormonu léčbou první volby. Embryonální vývoj dolního páru příštítných tělísek je poměrně složitý a úzce spjatý s tkání thymu, z tohoto důvodu není vzácností lokalizace adenomu příštítného tělíska v oblasti mediastina či přímo ve tkáni thymu. Léčba primární hyperparathyreózy se stává multioborovou problematikou, ve které má výraznou úlohu radiodiagnostika a metody nukleární medicíny, které jsou nezbytné k přesné lokalizaci postiženého tělíska a k naplánování adekvátního výkonu. Při nitrohrudní lokalizaci adenomu příštítného tělíska patří terapie do rukou pracoviště hrudní chirurgie. Na našem pracovišti má endokrinochirurgický program včetně chirurgie příštítných tělísek dlouholetou tradici a jsou zde soustřeďováni komplikovaní pacienti, často pacienti s refrakterní hyperparathyreózou po předchozím výkonu. V posledních 10 letech bylo na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol provedeno téměř 2300 výkonů pro patologii příštítného tělíska, část při mediastinální lokalizaci miniinvazivně, tj. videotorakoskopicky či roboticky asistovaně.

PDF