Volvulus 8 let po bariatrické operaci
PDF

Klíčová slova

volvulus
bariatrie
komplikace po operaci
ileus

Abstrakt

Úvod: Bariatrie se stala v dnešní době vzhledem k nárůstu obezity relativně rozšířeným odvětvím chirurgie. Je to jeden ze způsobů, jak lze dosáhnout dlouhodobějších výsledků při hubnutí obézních pacientů. Stejně jako jiné operace má bariatrie mnohá rizika včetně vzniku ileózního stavu a volvulu. Volvulus je akutní stav v chirurgii, který se nejčastěji řeší operační revizí.
Kazuistika: Zde se zabýváme 58letou ženou, která před 8 lety podstoupila minigastrický bypass laparoskopickou technikou. Po primárním výkonu byl průběh bez komplikací. Pacientka zhubla asi 50 kilogramů. Na naše pracoviště byla přijata 2. den po plánované TEP kyčelního kloubu se známkami ileózního stavu a dle CT vyšetření se známkami volvulu na tenkém střevě. Byla jí indikována akutní operační revize se zrušením původní anastomózy, derotací střeva, desuflací tlustého střeva a konstrukcí nové enteroenteroanastomózy. Pooperačně došlo k pomalejší obnově pasáže, ale bez chirurgické komplikace.
Závěr: Diagnostika volvulu není jednoduchá vzhledem k nespecifickým klinickým příznakům. Přitom ale právě časnost diagnózy výrazně ovlivňuje pacientovu prognózu. V této kazuistice se volvulus demaskoval až 8 let po primární bariatrické operaci. Příznaky se rozvinuly až jako následek paralytického ileu po náhradě kyčelního kloubu.

PDF