Metodika implementace ERAS v kolorektální chirurgii
PDF

Klíčová slova

ERAS, klinický protokol, implementace, metodika, kolorektální chirurgie

Abstrakt

Úvod: ERAS (enhanced recovery after surgery) v oblasti kolorektální chirurgie vede ke zlepšení kvality péče a efektivnějšímu využití zdrojů. Navzdory těmto pozitivním výsledkům je penetrace ERAS v České republice nízká. Cílem této práce je představit obecnou metodiku implementace ERAS protokolu v oblasti kolorektální chirurgie.
Metody: Metodika vychází z dlouholeté zkušenosti autorů při zavádění klinických protokolů na různých pracovištích v České republice, stejně tak jako z publikovaných zahraničních zkušeností. V sekci výsledků je tato metodika detailně popsána a pro ilustraci doplněna o data získaná při implementaci ERAS protokolu na pracovišti autora.
Výsledky: Přípravná fáze implementace zahrnuje hloubkový audit kvality péče a přípravu ERAS protokolu. Smyslem auditu je odhalit oblasti péče, kde je žádoucí standardizace, případně cílena změna klinického stylu. Součástí implementační fáze je zaškolení personálu, technické zajištění implementace, zařazení protokolu do oběhu, kontrola adherence a vyhodnocení pilotní fáze s následnou úpravou protokolu. Vyhodnocovací fáze spočívá ve sběru dat, vedení prospektivní databáze a pravidelných vyhodnoceních. Závěr: Uvedená metodika popisuje jednotlivé kroky v procesu implementace klinického protokolu do praxe. Tento text může sloužit jako manuál pro zavedení ERAS protokolu v kolorektální chirurgii na libovolném pracovišti.

PDF