Predikce poškození střeva u pacientů s gastroschízou

A. Kokešová, B. Frýbová, R. Vlk, M. Rygl

Abstrakt

Úvod: Gastroschíza je nejčastějším vrozeným defektem břišní stěny s incidencí 1:4−5000 živě narozených dětí. Pooperační péče o tyto novorozence je velmi obtížná především kvůli riziku rozvoje břišního kompartment syndromu. Identifikací vhodných markerů, které predikují poškození střeva u gastroschízy, lze této závažné komplikaci předejít.
Metody: Přehledová práce vycházející z dostupné literatury.
Závěr: Prenatální predikce poškození střeva pomocí ultrazvuku s následnou volbou vhodné chirurgické techniky nabízí možnost, jak optimalizovat péči o pacienty s gastroschízou. V průběhu pooperačního období bude vedle standardního měření intraabdominálního tlaku možné využít dynamiku hladin i-FABP (intestinal fatty acid binding protein) pro sledování rozvoje kompartment syndromu.

Klíčová slova:

gastroschíza, preformované silo, intraabdominální dilatace, i-FABP

Stahování

Publikováno

2018-04-08

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení