Multidisciplinární přístup k chirurgickému onemocnění pankreatu v dětském věku

M. Rygl, J. Šnajdauf, O. Petrů, B. Frýbová, J. Náhlovský, V. Mixa, R. Keil, J. Bronský, M. Kynčl, R. Kodet

Abstrakt

Úvod: Chirurgické onemocnění pankreatu není v dětském věku časté a může být spojeno s významnou morbiditou a potenciální mortalitou. Pro správnou diagnostiku, chirurgickou strategii a následnou péči je důležitý multidisciplinární přístup.
Metoda: Retrospektivní analýza pacientů operovaných pro patologickou lézi pankreatu se zaměřením na diagnostiku, operační postupy, pooperační komplikace a dlouhodobé výsledky. V letech 1991–2016 bylo na našem pracovišti ošetřeno 89 dětí pro patologickou lézi pankreatu. Chlapců bylo 39 a dívek 50.
Výsledky: Průměrný věk pacientů byl 9,3 roku (1 měsíc až 18,4 roku). Pacienti byli sledováni od operace do dovršení 19 let věku, poté byli předáni do sledování odborným specialistům pro dospělý věk. Indikací k chirurgickému výkonu byly: trauma u 34 dětí, solidní pseudopapilární tumor u 23 dětí, pseudocysta u 10, hyperinzulinismus u 8, chronická pankreatitida u 4, cysta pankreatu u 3, inzulinom 3, karcinom u 2, serózní cystadenom u jednoho a pancreas divisum u jednoho. Nejčastějšími výkony na pankreatu byly distální pankreatektomie 35krát, duodenum šetřící resekce hlavy pankreatu 23krát, pseudocystogastroanastomóza 11krát, 90−95% resekce pankreatu 5krát, Whippleho operace 2krát, operace dle Puestowa 1krát, enukleace tumoru 1krát a biopsie u karcinomu 1krát. U 5 pacientů po poranění pankreatu bylo provedeno ERCP s papilotomií a zavedením stentu do pankreatického vývodu. Zemřeli 3 pacienti, jeden po polytraumatu s těžkým poraněním pankreatu a dva pacienti s karcinomem pankreatu.
Závěr: Chirurgie pankreatu v dětském věku není častá a individuální i institucionální zkušenosti jsou limitované. Po více než 20leté zkušenosti s chirurgií pankreatu se domníváme, že úzká spolupráce chirurgů, pediatrických gastroenterologů, radiologů, anesteziologů, intenzivistů, patologů a specialistů v ERCP je nezbytná pro úspěšnou diagnostiku a léčbu onemocnění pankreatu v dětském věku.

Klíčová slova:

pankreas, chirurgie pankreatu v dětském věku, duodenum šetřící resekce hlavy pankreatu

Stahování

Publikováno

2018-04-08

Číslo

Sekce

Původní práce