Robotická resekce hluboce uloženého pánevního neurinomu
PDF

Klíčová slova

robotická chirurgie
neurinom
nádory pánve
kazuistika

Abstrakt

Úvod: Neurinomy jsou skupinou dobře diferencovaných benigních tumorů vycházejících ze Schwannových buněk periferních nervů. Jejich výskyt v oblasti pánve je vzácný. Expandující neurinomy se mohou projevovat pestrou neurologickou symptomatologií nebo útlakem orgánů pánve.
Kazuistika: Autoři prezentují případ 60leté pacientky s objemným symptomatickým hluboce uloženým neurinomem pánve. Nemocná podstoupila roboticky asistovanou operaci s kompletní exstirpací tumoru. Pooperační průběh byl nekomplikovaný s dimisí druhý pooperační den. Histologicky byla potvrzena diagnóza neurinomu. Pacientka je 11 měsíců od operace bez obtíží a bez neurologického deficitu.
Závěr: Roboticky asistovaná operace umožňuje bezpečnou a efektivní chirurgickou léčbu ve špatně přístupných anatomických prostorech. Magnetická rezonance je obligatorní metodou při předoperačním zobrazení neurogenních nádorů. V případě průkazu neurinomu není histologická verifikace doporučována. Nutná je multidisciplinární spolupráce s dedikovaným týmem se zkušeností s miniinvazivní pánevní chirurgií.

PDF