ERAS

Abstrakt

Principy, na základě kterých ERAS vznikal a byl následně implementován do každodenní praxe, jsou právem v chirurgických oborech považovány za revoluční. Od začátku byl akcentován multidisciplinární přístup k perioperační péči, což jinými slovy znamená, že i perfektní provedení operačního výkonu nezaručuje kýžený výsledek u pacienta, který není na operaci dobře připraven a jehož pooperační péče není vedena správně.

PDF