Inovativní trendy v chirurgii: robotický přístup k retrotracheální strumě
PDF

Klíčová slova

štítná žláza
retrotracheální struma
robotická chirurgie
miniinvazivní chirurgie

Abstrakt

Retrotracheální forma je vzácnou variantou retrosternální strumy. Incidence je nízká, představuje přibližně 4 % všech retrosternálních strum. Tradičním přístupem k léčbě tohoto typu patologie je krční přístup kombinovaný s vysokou torakotomií. V poslední době je však patrný nárůst nových metod a technologií, které tak otevírají nové možnosti pro chirurgické řešení těchto stavů. Cílem této kazuistiky je prezentovat potenciál videorobotického přístupu při léčbě retrotracheální strumy. Autoři úspěšně využili tuto inovativní metodu při léčbě retrotracheálního ložiska, což přináší naději na efektivnější a méně invazivní chirurgické zákroky v této obtížně přístupné oblasti.

PDF