Biportální robotická plicní lobektomie, iniciální zkušenost − kazuistika
PDF

Klíčová slova

Robotická plicní lobektomie, biportální robotická plicní resekce, roboticky asistovaná torakoskopická chirurgie, minimálně invazivní hrudní chirurgie, kazuistika

Abstrakt

Úvod: Robotická technika se díky vynikající vizualizaci a výborné ovladatelnosti nástrojů stává preferovanou technikou plicních resekcí, ačkoliv počet využívaných portů bývá vyšší než u videotorakoskopických resekcí. Toto kazuistické sdělení popisuje naši první zkušenost s redukcí počtu pracovních incizí na dvě, první operace tohoto druhu v České republice.
Kazuistika: 72leté pacientce vyšetřované pro hemoptýzu byl bronchoskopicky diagnostikován karcinoid dolního lobárního bronchu levé plíce. Pacientce jsme provedli biportální plně robotickou dolní lobektomii. Délka operace byla 235 minut, delší než průměr multiportálních výkonů 190±52 minut a vyšší krevní ztráta 100 ml oproti 43±54ml. Pacientka byla propuštěna bez komplikací třetí pooperační den. Histologická analýza potvrdila typický karcinoid s negativními resekčními okraji a sedmi negativními lymfatickými uzlinami. Probíhá dispenzarizace pacientky na plicní klinice, nyní osm měsíců bez recidivy.
Závěr: Robotický biportální přístup nabízí redukci traumatizace hrudní stěny za zachování onkologické radikality. Technika je proveditelná s jistými limitacemi rozsahu pohybů vyžadujícími specifický trénink.

PDF