Úspěšná léčba gastrolienální píštěle po sleeve gastrektomii
PDF

Klíčová slova

bariatrická chirurgie, píštěl žaludku, revizní operace

Abstrakt

Úvod: Laparoskopická sleeve gastrektomie (LSG) patří mezi nejčastěji prováděné bariatrické výkony. Rovněž je ale spojena se závažnými a potenciálně život ohrožujícími komplikacemi souvisejícími se staplerovou linii, jako je „leak“ ze žaludku a krvácení.
Kazuistika: Popisujeme případ operačního řešení časné píštěle mezi žaludkem a slezinou 3 týdny po LSG. Svou pozornost jsme zaměřili na diagnostiku a možnosti léčby této závažné komplikace.
Závěr: Snaha o snížení četnosti výskytu leaku po LSG zahrnuje celou řadu nejrůznějších opatření. Je vhodné mít odborné znalosti nejen v primární bariatrické operativě, ale také v řešení problémů a reoperací v gastrointestinální chirurgii. Základním předpokladem úspěšné terapie je individualizace přístupu a multidisciplinární týmová spolupráce.

PDF