Single anastomosis sleeve ileal bypass a single anastomosis sleeve jejunal bypass v chirurgické léčbě těžké obezity
PDF

Klíčová slova

bariatrická chirurgie
SASI
SASJ
sleeve ileální bypass
sleeve jejunální bypass

Abstrakt

Bariatrická/metabolická chirurgie představuje ověřenou a účinnou metodu léčby morbidní obezity. Ideální bariatrický výkon by měl být efektivní, jednoduchý a bezpečný. Sleeve gastrektomie, resp. tubulizace žaludku a Roux Y gastrický bypass v současné době představují nejčastěji prováděné výkony bariatrické a metabolické chirurgie. Mají však i určité procento komplikací s významnou morbiditou a rovněž u části pacientů selhávají. Vývoj nových operačních zákroků se snaží tyto limity posunout. Mezi tyto výkony patří i single anastomosis sleeve ileal bypass (SASI) a single anastomosis sleeve jejunal bypass (SASJ). Tyto výkony jsou vedle restrikce a malabsorpce zaměřeny na úpravu humorálních změn u obézních pacientů. Dosavadní výsledky jsou povzbudivé, další výzkum a zejména dlouhodobější výsledky jsou nezbytné.

PDF