Gastrický bypass − výsledky po 10 letech
PDF

Klíčová slova

bypass žaludku
dlouhodobé výsledky
metabolická chirurgie
operační léčba diabetu
bariatrie

Abstrakt

Úvod: Gastrický bypass se v ČR nerozšířil natolik jako technicky jednodušší restriktivní bariatrické výkony často se slábnoucím dlouhodobým efektem. Cílem prezentace je poukázat na dlouhodobé výsledky po dvou typech bypassů žaludku.
Metody: Retrospektivní analýza dat prospektivně shromaždovaných v iniciálním souboru pacientů po laparoskopickém RYGB (Roux Y gastric bypass) a OAGB/MGB (one anastomosis/mini gastric bypass) provedeném v Nemocnici Břeclav v letech 2010−2013. Hodnocení systémem BAROS, dle vývoje hmotnosti, komorbidit, psychologických aspektů, komplikací a reoperací.
Výsledky: Data dostupná pro hodnocení jsou od 32 pacientů z celkového počtu 60, sledovanost je 53 %. Pacienti jsou v průměru o 34 kg lehčí než před operací (0–64 kg), TBWL (total basic weight loss): 25,7 %. Většina operovaných diabetiků je bez známek diabetu a všichni ostatní mají sníženou potřebu antidiabetické medikace. Hypertenze, spánková apnoe a psychologické hodnocení života v 6 oblastech se zlepšily. Reoperace během 10 let byla provedena celkem u 8 pacientů z počtu 32 sledovaných, z toho pouze u 2 akutně pro komplikace ulcerace v anastomóze (oba kuřáci). Dále to byly další elektivní 2 konverze OAGB/MGB na RYGB pro reflux, 2 korektivní operace, 2 reoperace pro suspektní vnitřní kýly. Během 30 dnů nedošlo k žádné konverzi z laparoskopické na otevřenou operaci, k žádné peritonitidě z úniku, žádné úmrtnosti. BAROS (5,56 bodu) klasifikuje „velmi dobrý výsledek“ žaludečních bypassů po 10 letech.
Závěr: Gastrické bypassy jsou bezpečné a poskytují vysoký a trvalý metabolický efekt, který splňuje obecná očekávání od invazivní intervence, která může fundamentálně zlepšit kvalitu léčby jinak nevyléčitelných chronických onemocnění souvisejících s adipozitou (tzv. ABCD), především diabetu.

PDF