Od adjustabilní gastrické bandáže k Roux-Y gastrickému bypassu – kazuistika
PDF

Klíčová slova

adjustabilní gastrická bandáž
sleeve gastrektomie
Roux-Y gastrický bypass

Abstrakt

Úvod: Adjustabilní gastrická bandáž (AGB) patřila k oblíbeným bariatrickým metodám. Z dlouhodobého hlediska u více než poloviny operovaných selhává, je neúčinná a je potřeba ji ve velké míře odstranit. Z tohoto důvodu je od používání této metody celosvětově ustupováno. Mezi nejčastěji používané revizní bariatrické operace po odstraněné AGB patří sleeve gastrektomie (SG) a Roux-Y gastrický bypass (RYGB).
Kazuistika: V kazuistice prezentujeme případ nemocné, které byla odstraněna AGB a provedena tubulizace žaludku s nepříznivým průběhem ve smyslu rozvoje stenózy tubulizovaného žaludku. Proto jí byl proveden jako další revizní výkon RYGB s dobrým efektem.
Závěr: Revizní operace jsou technicky náročnější než primární výkony a mají vyšší procento komplikací. Mezi nejčastější revizní operace patří SG a RYGB. Po SG se může vytvořit stenóza tubulizovaného žaludku, která má negativní vliv na nutriční stav nemocného a kvalitu jeho života. Toto lze řešit endoskopickou dilatací a při inefektivitě konverzí na RYGB.

PDF