Zobrazovací metody při diagnostice a léčbě karcinomu pankreatu
PDF

Klíčová slova

karcinom pankreatu, výpočetní tomografie, magnetická rezonance

Abstrakt

Chirurgická léčba je jedinou potenciálně kurabilní metodou léčby karcinomu pankreatu. Zobrazovací metody, především výpočetní tomografie (CT), hrají zásadní roli v detekci a stagingu karcinomu pankreatu. Prvotní nález na CT určuje další strategii léčby, a to zejména možnou resekabilitu s potenciálně kurabilním výsledkem. Neméně důležitou roli pak hraje CT i u sledování pacientů během terapie, jak systémové, tak po chirurgické léčbě. Předkládaný text shrnuje současné poznatky o správném provedení a hodnocení výpočetní tomografie a magnetické rezonance u pacientů s karcinomem pankreatu včetně návrhu strukturovaného popisu CT vyšetření.

PDF