Laparoskopické ošetrenie perforácie čriev po tupom brušnom poranení (BAT) u detí

P. Zahradnikova, J. Babala, L. Sykora, J. Trnka, M. Vidiscak, P. Sinka, L. Fedorova

Abstrakt

Pri liečbe chirurgických diagnóz v detskom veku sa stala miniinvazívna chirurgia štandardnou liečbou. V literatúre je len málo štúdií, ktoré by popisovali využitie laparoskopie pri tupej traume brucha u detí. V článku predkladáme naše skúsenosti s laparoskopiou pri tupej traume brucha u detí.
Popisujeme dve kazuistiky pacientov s perforáciou čreva po tupej traume brucha riešenej laparoskopicky. U oboch pacientov bola perforácia čreva identifikovaná laparoskopicky, oboch sme aj laparoskopicky vyriešili. Prvého pacienta sme ošetrili laparoskopicky pokračujúcou sutúrou perforácie čreva, druhého pacienta sme riešili laparoskopicky asistovane. Obaja pacienti sa zhojili bez ťažkostí. Miniinvazívna chirurgia pri suspektnej perforácii hornej časti gastrointestinálneho traktu je možnou metódou voľby. Domnievame sa, že laparoskopia môže poskytnúť dôležité informácie pre diagnostiku a liečbu poranení vnútrobrušných orgánov. U detí môže spresniť diagnostiku a v indikovaných prípadoch môže znížiť množstvo komplikácií laparotomickej explorácie dutiny brušnej. Miniinvazívna chirurgia pri tupej traume brucha je možná u hemodynamicky stabilného pacienta.
V rukách skúseného ,,laparoskopického“ chirurga môže znížiť pooperačnú bolesť pacienta, zlepšiť následný kozmetický efekt, skrátiť dobu hospitalizácie, ako aj umožniť skorší návrat dieťaťa do školských a športových aktivít. Nemožno opomenúť, že u hemodynamicky nestabilného pacienta ostáva ,,zlatým“ štandardom exploratívna laparotómia.

Klíčová slova:

miniinvazína chirurgia, tupá trauma brucha, laparoskopia, perforácia čreva

Stahování

Publikováno

2018-04-08

Číslo

Sekce

Kazuistika