Meckelův divertikl jako příčina krvácení do gastrointestinálního traktu u adolescentního pacienta
PDF

Klíčová slova

Meckelův divertikl
krvácení do gastrointestinálního traktu
pediatrická populace

Abstrakt

Meckelův divertikl (MD) je jednou z nejčastějších vrozených malformací gastrointestinálního traktu. Ve většině případů je asymptomatický, pouze ve 4 % se klinicky projeví, a to krvácením do gastrointestinálního traktu, střevní obstrukcí, zánětem či perforací. Krvácení pozorujeme nejčastěji u dětí do 2 let věku. U starších pacientů se projeví spíše zánětlivými komplikacemi. Níže prezentujeme kazuistiku 17letého chlapce, u kterého se MD projevil život ohrožujícím akutním krvácením do gastrointestinálního traktu (GIT). Na základě této kazuistiky jsme provedli retrospektivní studii malého souboru pacientů, hospitalizovaných na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN (KDCHT FTN) s hlavní či vedlejší diagnózou MD za období od ledna 2012 do března 2023.

PDF